Product Description

CD 1|

 1. Manousakim’
 2. Ti Sevtas To Giatrikon
 3. Thia – Thia Tereme
 4. To Kortsopon Tinos En
 5. Katirkagia – Hrisanthos
 6. I Nousialoum I Olea
 7. Temeter Asi Rousien
 8. I Para Ke I Hara
 9. Pontion Pontiopoul
 10. Akoman Mesimeris En
 11. Tha Traodo Ke Leosas
 12. Agapas Me Ke Agapose

CD 2|

 1. I Di Pa Matomen Imes
 2. Ti Petherasim To Korits
 3. Theam To Kortsopon
 4. Kalon Horon
 5. Koukara – Koukara
 6. Mavra Sinnefa Efanthan
 7. Ego Tinan Egapana
 8. O Haints O Hronon
 9. Ke Sas Rotasas Kimata
 10. Apan So Belles
 11. Rizam Ke Sterea
 12. Trigona