Product Description

 1. Adelfea Imes’ Ke Ki Prep’
 2. To Takat Nt’Eho Apes’ Sin Psim’
 3. Poulopom’Erothimesa
 4. So Haraman T’Anatolis
 5. T’Ommatias Ke To Fridopas
 6. Ada So Katale Apan
 7. Ti Despinas Ta Provata
 8. I Kor’Epien Son Parhar
 9. Deka Drame Voutoron
 10. Kementzen Ke Mi Klenis’Me
 11. Kavalkepsa
 12. Enan Voura Tsatsopa
 13. Inoume Ego Gourpan
 14. Ela Ada Ke Deva Eki
 15. Ta Malliam’ Nt’Esprinan
 16. T’Ommatias Parlavne
 17. Erthes Amon Anixi
 18. Etholosan Ta Matopam’
 19. Milon Rodokokkinon
 20. I Fil’Emazeftan
 21. Ap’ Ada Eparteme
 22. Ego Gia T’ Esen Ke Monon